نرم افزار شبکه

دوره های آموزشی

  •  دوره آموزشی MCSA 2012 70-412 سومین دوره ای است که علاقه مندان برای اخذ...
  • Red Hat Certified System Administrator : RHSA در حال حاضر کمپانی ردهت به...
  • انستیتوی تخصصی لینوکس LPI : Linux Professional Institute در سال ۱۹۹۹ در کانادا...
  • Red hat Certified Security Specialist:RHCSS دوره امنیت...
  • Red Hat Certified Engineer:RHCE در حال حاضر کمپانی ردهت به عنوان یک شرکت...
  • فن آوری اطلاعات عرصه نوینی را به منظور پیشرفت افراد و جوامع در دنیای امروز به...
  • انستیتوی تخصصی لینوکس LPI : Linux Professional Institute در سال ۱۹۹۹ در کانادا...
  • مایکروسافت در سری ۲۰۱۶ خود، بار دیگر مدرک MCSA را که در ۲۰ سال گذشته یکی از...

صفحه‌ها