سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان

آکادمی شهر در راستای گسترش دانش مهندسی شبکه و تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز در سازمانهای دولتی و خصوصی با تکیه بر دانش و تجارب مدرسان دارای مدرک بین المللی در امر آموزش تمامی زمینه های مربوط به تکنولوژی فناوری اطلاعات اقدام نموده و به منظور تامین اعتبار مدارک و گواهینامه های صادره مجوزهای لازم از سازمان و شرکتهای بین المللی ذیربط به شرح ذیل اخذ نموده است :

 

۱-اخذ مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
۲-عقد تفاهم نامه آموزشی با دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان

۳-انعقاد قرارداد با شرکت Certiport آمریکا برگزار کننده آزمونهای بین المللی