iso

آزمون های ISO

گواهینامه های حرفه ای پیپل سرت (PEOPLECERT) در زمینه سیستم های مدیریت :

گواهینامه های حرفه ای درزمینه سیستم های مدیریت کدام ها هستند؟

سازمان ها در سراسر جهان، ارزش استفاده از سیستم های مدیریتی را در کنترل مخاطرات کسب و کار از طریق معیارگذاری، بهینه سازی فرآیند و تفکر مدیریت نظام مند به رسمیت می شناسند. برای تحقق این امر آنها به افراد متخصص با دانش کافی در زمینه دانش فنی مدیریت تکیه می کنند.
شرکت پیپل سرت، مجموعه ای منحصربه فرد از طرح های مربوط به دوره های تخصصی شایستگی محور در زمینه سیستم های مدیریتی طراحی کرده است که کاملاً با الزامات ایزو ۱۷۰۲۴ سازگار می باشد و میزان دانش، مهارت و تجربه افراد را براساس آزمون های استانداردهای شایستگی محور ISO و آزمون سنجش خصوصیات فردی اندازه گیری می کند (برای درجات بالاتر سطوح حسابرسی و مشاوره).

چه گواهینامه هایی ارائه می شود؟

مجموعه ای منحصربه فرد از دوره های مورد نیاز بازار در زمینه تخصص های سیستم های مدیریتی .

کسب و کار:

ISO 9001         مدیریت کیفیت
ISO 21500     مدیریت پروژه (به زودی)

انرژی و محیط زیست :

ISO 14001      مدیریت زیست محیطی
ISO 50001     مدیریت انرژی (به زودی)

فناوری اطلاعات :

ISO 20000     مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
ISO 27000     مدیریت امنیت اطلاعات

صنایع غذایی :

ISO 22000     مدیریت ایمنی مواد غذایی
علاوه بر موارد فوق، ۲ گواهینامه برای داوطلبانی که مایل به تکمیل سطوح حسابرس یا مشاور در هر دوره هستند ارائه می شود.
ISO 10019     مشاوره در سیستم های مدیریتی
ISO 19011     حسابرسی سیستم های مدیریتی