پیام مدیریت

دنیای امروز شاهد تحولات، دگرگونیها و تغییرات سریعی است که در صنایع رخ می دهد از آنجا که صنعت فناوری اطلاعات به محور اصلی صنایع تبدیل گردیده است آموزش این صنعت یکی از راهکارهای رشد دانش نیروی انسانی جهت همراهی با دگرگونیها و تغییرات سریع به شمر می رود امروز دانش فناوری اطلاعات به عنوان یک دانش تجدید پذیر تلقی می گردد چرا که همزمان تحویل تکنولوژی بایستی همواره بروز رسانی گردد و بدین منوال به لحاظ تجدید پذیر بودن دانش فناوری اطلاعات مدارک آکادمیک با توجه به عدم امکان بروزرسانی پایان پذیر می شوند و این نکته تنها نشان دهنده این حقیقت می باشد که دارنده آن در بدو امر نمی تواند به صورت تخصصی و متناسب با بازار کار حرفه ای را شروع نماید بنابراین لذا مدارک دانشگاهی بیشتر در تایید مسئولیت پذیری و اخلاق کاری مفید خواهد بود.نیاز بازار کار در صنعت و در دنیای امروز صرفا از طریق فراگیری مهارت تخصصی فناوری اطلاعات بر آورده می شود به طوریکه شکافی که در حال حاضر بین تحصیلات دانشگاهی و نیازهای بازار کار وجود دارد با فراگیری تخصصهای مربوطه از بین خواهد رفت امروز فرصتهای شغلی در دنیای تکنولوژی در انتظار کسانی است که مدارک تخصصی بین المللی در رشته های مختلف فناوری اطلاعات اخذ نموده اند بر همین اساس با توجه به اینکه آموزش تخصصی فناوری اطلاعات عامل تاثیر گذار در رفع مشکل اشتغال فارغ التحصیلان است اقدام به تالیف کتاب های مختلف در زمینه مهندسی بین المللی شبکه به عنوان پیش نیاز تاسیس این مرکز آموزش نمودیم خود را متعهد و ملزم به استفاده از خدمات آموزشی اساتید مجرب و بروز رسانی تجهیزات و امکانات متناسب با دوره ها دانسته ایم و آرزو داریم که در امر مهارت آموزی و ایجاد اشتغال فارغ التحصیلان ،توسعه و تعالی کشورمان خدمتی ماندگار را داشته باشیم.

امین حکیمانه
مدیریت مرکز آموزش فناوری اطلاعات شهر