Microsoft

دوره های آموزشی

  • دوره آموزشی Windows Server 2012 Installing and Configuring بر آموزش مفاهیم و...
  • مایکروسافت در سری ۲۰۱۶ خود، بار دیگر مدرک MCSA را که در ۲۰ سال گذشته یکی از...
  • مایکروسافت آژور دومین پلتفرم بزرگ مبتنی بر کلاد است که خدمات و امکانات متعددی...

صفحه‌ها