Microsoft

دوره های آموزشی

  • این مدرک که به عنوان سطح تخصص استاندارد جهانی برای متخصصان فناوری اطلاعات محسوب...
  • در مدیریت  جامع و یکپارچه  شبکه های کامپیوتری، یکی از نکات مهم و...
  • فن آوری اطلاعات عرصه نوینی را به منظور پیشرفت افراد و جوامع در دنیای امروز به...
  • مایکروسافت در سری ۲۰۱۶ خود، بار دیگر مدرک MCSA را که در ۲۰ سال گذشته یکی از...

صفحه‌ها