امنیت شبکه

دوره های آموزشی

  • بوت کمپ سه روزه PWK به همراه ناهار و پذیرایی در این دوره ابتدا...
  • بوت کمپ ۳ روزه هکرهای قانونمند (CEH) همراه با ناهار و پذیرایی این دوره به...
  • بوت کمپ سه روزه Security+ به همراه ناهار و پذیرایی  با گذارندن دوره...
  • بوت کمپ دو روزه CSCU به همراه ناهار و پذیرایی امروزه میلیونها نفر در سراسر...
  • بوت کمپ دو روزه WiFu به همراه ناهار و پذیرایی صنعت وایرلس روز به روز در...
  • بوت کمپ ۳ روزه بازرس جرایم و حملات رایانه ای CHFI همراه با ناهار و پذیرایی...
  • بوت کمپ سه روزه AWAE به همراه ناهار و پذیرایی با توجه به اینکه...
  • بوت کمپ سه روزه Python For Penetration Testers به همراه ناهار و...
  • بوت کمپ سه روزه Android Pentest به همراه ناهار و پذیرایی  با توجه...
  • بوت کمپ سه روزه SANS SEC504 به همراه ناهار و پذیرایی SEC504: Hacker...

صفحه‌ها