آکادمی شهر

دوره های آموزشی

  • این مدرک که به عنوان سطح تخصص استاندارد جهانی برای متخصصان فناوری اطلاعات محسوب...
  • دوره آشنايي با ISO 20000 به افراد نمايی کلی از اين استاندارد و روند مميزی و...
  • با گسترش تقاضا برای دارا بودن تخصص های سرممیزی استاندارد کنترل و تخصص های...
  • ITIL یا  Information Technology Infrastructure Library بر اساس بهترین...
  • ممیزی داخلی سیستم مدیریت تداوم کسب و کار/ ISO 22301 شرکت کنندگان در این دوره...
  • دوره vSphere Administration  ترکیبی از دو دوره می باشد و مباجث ذیل را پوشش...
  • پک ویژه مهندسی شبکه شامل دوره های ذیل است: Network+ MCSA (70-687, 70-410...
  • شرکت کنندگان در این دوره با مفاهیم کلی سیستم‌های مدیریت تداوم کسب و کار و اصول...
  • بوت کمپ سه روزه AWAE به همراه ناهار و پذیرایی با توجه به اینکه...
  • Vmware Vsphere 2 : Optimize and Scale v.‎6 دوره ۲ VCP6-DCV این دوره برای...

صفحه‌ها