Microsoft

دوره های آموزشی

  • این مدرک که به عنوان سطح تخصص استاندارد جهانی برای متخصصان فناوری اطلاعات محسوب...
  • دوره آموزشی Windows Server 2012 Installing and Configuring بر آموزش مفاهیم و...
  • مایکروسافت همزمان با معرفی سیستم عامل سرور جدید خود با نام Windows Server 2012...
  •  دوره آموزشی MCSA 2012 70-412 سومین دوره ای است که علاقه مندان برای اخذ...
  • دوره آموزشی MCSA 2012 70-411 دومین دوره ای است که علاقه مندان برای اخذ مدرک بین...
  • این مدرک که به عنوان سطح پیشرفته تخصص استاندارد جهانی برای متخصصان فناوری...
  • این مدرک که به عنوان سطح تخصص استاندارد جهانی برای متخصصان فناوری اطلاعات محسوب...
  • مایکروسافت همزمان با معرفی سیستم عامل سرور جدید خود با نام Windows Server 2012...
  • در مدیریت  جامع و یکپارچه  شبکه های کامپیوتری، یکی از نکات مهم و...
  • Microsoft System Center Configuration Manager یا به اصطلاح SCCM نمونه بروز شده...

صفحه‌ها