حریم شخصی

لازم به توضیح است که مطالب مندرج در وب سایت به ویژه بخش وبلاگ آکادمی شهر برگرفته از مقالات خارجی و تهیه آن متضمن صرف وقت قابل توجه و زحمت بسیار برای این مرکز آموزش بوده است بدیهی است بازنشر مطالب در سایر وب سایتهای مرتبط،با ذکر نام تهیه کننده "آکادمی شهر" معرف شئونات و شخصیت کاری موسسه مربوطه خواهد بود.