تقویم آموزشی

دانشجوی گرامی
با توجه به زمان به حد نصاب رسیدن دانشجویان ، امکان تغییرات جزئی در تاریخ های اعلام شده جهت شروع دوره های تخصصی وجود خواهد داشت لذا خواهشمند است در صورت علاقه مندی به شرکت در هریک از دوره ها، تاریخ دقیق را با دپارتمان آموزش چک فرمائید.

مایکروسافت

روز برگزاری ساعت برگزاری دوره طول دوره (ساعت) هزینه تاریخ شروع دوره
MCSA 2016 Pack پنج شنبه ۰۰۰۰ - ۰۹:۰۰ to ۱۳:۰۰ ۱۶۰ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ ثبت نام 
MCSA 2012 70-412 شنبه, سه شنبه ۰۰۰۰ - ۱۷:۰۰ to ۲۰:۰۰ ۴۰ ۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ثبت نام 
MCSA 2012 70-411 شنبه, سه شنبه ۰۰۰۰ - ۱۷:۰۰ to ۲۰:۰۰ ۴۰ ۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ ثبت نام 
MCSA 2012 Pack پنج شنبه, جمعه ۰۰۰۰ - ۱۸:۰۰ to ۲۰:۰۰ ۱۶۰ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ثبت نام 
MCSE LYNC سه شنبه ۱۰۰ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ثبت نام 
MCSA 2012 70-410 شنبه, سه شنبه ۰۰۰۰ - ۱۷:۰۰ to ۲۰:۰۰ ۴۰ ۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ثبت نام 

سیسکو

روز برگزاری ساعت برگزاری دوره طول دوره (ساعت) هزینه تاریخ شروع دوره
CCNP Switch دوشنبه ۰۰۰۰ - ۱۷:۰۰ to ۲۰:۰۰ ۷۰ ۸,۷۰۰,۰۰۰ ریال ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ ثبت نام 
CCNP Route دوشنبه ۰۰۰۰ - ۱۷:۰۰ to ۲۰:۰۰ ۸۰ ۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ ثبت نام 
CCNP PACK دوشنبه ۰۰۰۰ - ۱۷:۰۰ to ۲۰:۰۰ ۱۸۰ ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ ثبت نام 
CCNA Collaboration پنج شنبه ۰۰۰۰ - ۱۰:۰۰ to ۱۳:۰۰ ۶۰ ۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ ثبت نام 
CCNA R&S V3 یکشنبه ۰۰۰۰ - ۱۷:۰۰ to ۲۰:۰۰ ۶۰ ۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ۱۳۹۶/۰۹/۲۶ ثبت نام 

لینوکس

روز برگزاری ساعت برگزاری دوره هزینه تاریخ شروع دوره
LPIC-1 چهارشنبه ۰۰۰۰ - ۱۵:۰۰ to ۱۹:۰۰ ۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ثبت نام 

مجازی سازی

روز برگزاری ساعت برگزاری دوره طول دوره (ساعت) هزینه تاریخ شروع دوره
vSphere Pack پنج شنبه ۰۰۰۰ - ۱۵:۰۰ to ۱۷:۰۰ ۸۰ ۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ثبت نام 

برنامه نویسی آندروید

روز برگزاری ساعت برگزاری دوره هزینه تاریخ شروع دوره
پک برنامه نویسی اندروید ATC یکشنبه ۰۰۰۰ - ۱۰:۰۰ to ۱۳:۰۰ ۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ثبت نام