مهندس حق شناس

توضیحات: 

مدارک بین المللی :

MCP:Microsoft Certified Professional

MCSA2003:Microsoft Certified Systems Administrator 2003

MCSE2003:Microsoft Certified Systems Engineer 2003

CCNA:Cisco Certified Network Associate

CCNP:Cisco Certified Network Professional

سوابق تدریس :

سوپروایزر دیتا سنتر در استانداری اصفهان

کارشناس مجازی سازی و شبکه در سازمان فاوا شهرداری اصفهان

تدریس دوره های+ MCSA,MCSE,CCNA,CCNP,Network در موسسه اپتک هند به مدت ۵ سال

تدریس Vmware vsphere 5 در دانشگاه اصفهان

تدریس Vmware vsphere 5.5 در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 

تدریس VCAP Data Center Administration در شرکت پایانه های نفتی ایران با 

تدریس vmware vsphere 3.5 در شرکت صا ایران

تدریس دوره های CEH و CISSP در شرکت اپتک هند

تدریس دوره های CEH و Security+ در موسسه راهبرد

تدریس دوره های CCNA Voice , CEH  و CCNA Security در شرکت پایانه های نفتی ایران

تدریس دورهای مایکروسافت , سیسکو,لینوکس, کامپتیا و CEH در شرکت فولاد مبارکه اصفهان  به مدت ۲ سال

تدریس دوره های Vmware و EMC در مرکز تحقیقات مخابرات ایران

سوابق کاری :

Planning and implementing PKI in windows server 2003 network in Zob-e-Ahan company.‎

working as a network and hardware expert in Taban Niroo Sepahan since 2005 till 2008.‎

Working as a main supervisor in Isfahan Data Center from 2009 till February 2012

Working as a virtualization expert and network consultant in Isfahan Municipality Data Center ‪(Fava)‬ since February 2012 till November  2013

موضوع تدریس: 
دپارتمان فناوری اطلاعات