مهندس حق شناس

توضیحات: 

مدارک بین المللی :

 • MCP:Microsoft Certified Professional
 • MCSA2003:Microsoft Certified Systems Administrator 2003
 • MCSE2003:Microsoft Certified Systems Engineer 2003
 • CCNA:Cisco Certified Network Associate
 • CCNP:Cisco Certified Network Professional

سوابق تدریس :

 • سوپروایزر دیتا سنتر در استانداری اصفهان
 • کارشناس مجازی سازی و شبکه در سازمان فاوا شهرداری اصفهان
 • تدریس دوره های+ MCSA,MCSE,CCNA,CCNP,Network در موسسه اپتک هند به مدت ۵ سال
 • تدریس Vmware vsphere 5 در دانشگاه اصفهان
 • تدریس Vmware vsphere 5.5 در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 
 • تدریس VCAP Data Center Administration در شرکت پایانه های نفتی ایران با 
 • تدریس vmware vsphere 3.5 در شرکت صا ایران
 • تدریس دوره های CEH و CISSP در شرکت اپتک هند
 • تدریس دوره های CEH و Security+ در موسسه راهبرد
 • تدریس دوره های CCNA Voice , CEH  و CCNA Security در شرکت پایانه های نفتی ایران
 • تدریس دورهای مایکروسافت , سیسکو,لینوکس, کامپتیا و CEH در شرکت فولاد مبارکه اصفهان  به مدت ۲ سال
 • تدریس دوره های Vmware و EMC در مرکز تحقیقات مخابرات ایران

سوابق کاری :

 • Planning and implementing PKI in windows server 2003 network in Zob-e-Ahan company.‎
 • working as a network and hardware expert in Taban Niroo Sepahan since 2005 till 2008.‎
 • Working as a main supervisor in Isfahan Data Center from 2009 till February 2012
 • Working as a virtualization expert and network consultant in Isfahan Municipality Data Center (Fava) since February 2012 till November  2013
موضوع تدریس: 
دپارتمان فناوری اطلاعات