مهندس رسام نژاد

توضیحات: 

مدرس دوره های مهندسی بین المللی شبکه مایکروسافت،بیش از ۱۰ سال سال سابقه تدریس دوره های تخصصی شبکه

موضوع تدریس: 
دپارتمان فناوری اطلاعات