بوت کمپ Android Pentest

پیشنیاز: 

CEH

تعداد ساعت: 
۳۰
هزینه متوسط دوره: 
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال
دسته بندی موضوعی: 

تب افقی نمایش محتوا