دریافت نمایندگی کمپانی Pearson VUE از رویا تا واقعیت !

به طوری که آگاهی دارید برخی از موسسات آموزشی جهت برگزاری امتحانات سیسکو در ایران با کمپانی های CISCO و Pearson VUE مکاتبه و ادعای نمایندگی رسمی از طرف این کمپانی را دارند آکادمی شهر با توجه به نتایج به دست آمده از مذاکرات هسته ای (برجام) با دو کمپانی مذکور مکاتبه و پاسخ ارائه شده به شرح ذیل می باشد :

پاسخ کمپانی سیسکو جهت دریافت نمایندگی آموزش در ایران :

We have checked with Cisco and currently Iran is in the “embargoed” list which means no Cisco Learning partners are on boarded from Iran.‎‎
However, Cisco might consider this soon and I will update you as soon Iran region is ready to have Cisco learning partner.‎‎
Regards

پاسخ کمپانی VUE جهت دریافت نمایندگی به عنوان مرکز رسمی برگزاری امتحانات در ایران :

Dear Amin
Many thanks for your interest in becoming a Pearson VUE Test Centre
Whilst we are happy to see the recent political and economic delvelopments relating to Iran, we will need to wait for the sanctions to be fully lifted.‎‎
The agreement seems to stipulate for this to happen by the beginning of 2016, so I'm not expecting any changes before then;‎‎ however, if anything does happen before then, allowing our company to conduct business with and within Iran, I will be contacting you.‎‎
Otherwise, please feel free to reach out to me again once the sanctions have been completely removed

Enjoy the rest of your day
Kind regards

به طوریکه از متن نامه کمپانی های مذکور استنباط می گردد امکان ارائه نمایندگی رسمی در شرایط فعلی در ایران وجود ندارد.براین اساس دعوی نمایندگی رسمی کمپانی های مذکور عاری از حقیقت خواهد بود.

پربازدیدترین ها

جدیدترین ها